Thijssen Oestergit vogels 2kg

€ 2,95

Oester/schelpengrit 2 kg

Oestergrit, de allerbeste calciumbron voor onder anderen de legkip. De calcium komt vertraagd, maar wel voor 100% in de bloedbaan.

 

Doordat het grit uit grotere stukken bestaat t.o.v. gewone kalk, verblijven die stukken langer in de krop en spiermaag en geven van daaruit vertraagd hun calcium af aan de bloedbaan. 

Door de vertraagde beschikbaarheid van de calcium, heeft de vogel een hoger Calcium gehalte in het bloed.