Veerust Superspray 600ml bestrijden van vliegen

€ 13,95

Veerust Super

Veerust Superspray is een gebruiksklare huidspray voor runderen ter voorkoming van jeuk, onrust en hinder veroorzaakt door stekende vliegen.

•Zeer effectieve knock-down werking

•Korte werkingsduur

•Contactgif

 

Toepassing: met een cirkelvormige beweging aanbrengen op verzamelplaatsen van vliegen op het dier. 

Spuiten op een afstand van 60 cm.

•Geen wachttermijn

•Niet in de ogen spuiten

•Niet gebruiken bij zieke of verzwakte dieren

 

Werkzame stof:

Pyrethrinen 0,375%, piperonyl butoxide 1,2%

 

Inhoud

600 ml

(omdoos = 12)

 

Regristratie: REG NL9307 vrij

 

Lees voor gebruik aanwijzing op verpakking.

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden

P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere

ontstekingsbronnen. Niet roken

P251 - Ook na gebruik niet doorboren of verbranden

P273 - Voorkom lozing in het milieu

P410+P412 - Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F

P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp.

Niet in de riolering of openbare wateren laten wegstromen. 

Voorkom zoveel mogelijk ongecontroleerde verspreiding in het milieu omwille van het

gevaar voor mensen en dieren.

 

 

-Wij zijn niet aansprakelijk voor verkeerd gebruik of gebruik anders dan voorgeschreven op verpakking.