KFF.Gallus-4 foktoomkorrel sierhoenders 20 kg

€ 21,00

Sierhoendervoeder (Gallus)

Dit speciale voer is ontwikkeld om te voldoen aan de bijzondere eisen, die aan sierhoenders worden gesteld met betrekking tot een glanzend verenpak en de kleur van snavel en poten. 

Onder sierhoenders worden gerekend alle fazantensoorten, pauwen, kalkoenen, patrijzen, parelhoenders, kwartels, krielkippen en oude landhoenderrassen. 

Rekening houdend met de behoefte van de dieren in elk stadium van hun ontwikkeling is er een voeder­systeem dat, mits juist gebruikt, een goede opfok, bevedering en productie bevordert.

 

Gallus 4 foktoomkorrel:  te voeren (vanaf 18 weken) tijdens het broedseizoen.