KFF.Gallus superstart 0-4 weken 20 kg

€ 31,00

Sierhoendervoeder (Gallus)

Dit speciale voer is ontwikkeld om te voldoen aan de bijzondere eisen, die aan sierhoenders worden gesteld met betrekking tot een glanzend verenpak en de kleur van snavel en poten. 

Onder sierhoenders worden gerekend alle fazantensoorten, pauwen, kalkoenen, patrijzen, parelhoenders, kwartels, krielkippen en oude landhoenderrassen. 

Rekening houdend met de behoefte van de dieren in elk stadium van hun ontwikkeling is er een voeder­systeem dat, mits juist gebruikt, een goede opfok, bevedering en productie bevordert.

 

Voor soorten, die voor de opfok een hoog eiwitdieet nodig hebben, zoals pauwen, glansfazanten en kwartels, is Gallus Superstart kruimel het aangewezen voeder. 

 

Gallus superstart: te voeren aan kuikens van  0 t/m 4 weken

 

 

Voor uw gezonde kuikens, Kasper Faunafood Opfokvoeders natuurlijk!

De gezondheid van een dier hangt nauw samen met de gezondheid van het maagdarmkanaal. 

Goede vertering van het voer is daarbij uiteraard een voorwaarde. Ook belangrijk is een goed werkend immuunsysteem. 

Juist in het maagdarmkanaal is het immuunsysteem volop werkzaam, aangezien het lichaam er veel wordt blootgesteld aan van buitenaf komende stoffen, bacteriën, parasieten, etc.

Bij jonge dieren wordt het immuunsysteem nog opgebouwd; daarmee bedoelen we dat het dier nog immuniteit en weerstand opbouwt tegen allerlei ziektekiemen. Door in aanraking te

komen met ziektekiemen bouwt een jong dier weerstand op tegen de schadelijke effecten van de aanwezigheid van deze ziektekiemen. Dit geldt bijvoorbeeld voor darmparasieten. 

Het in aanraking komen met deze darmparasieten is dus nodig om die natuurlijke weerstand op te bouwen. 

Dit is een heel natuurlijke ontwikkeling en maakt een dier veerkrachtig tegen aanwezigheid van ziektekiemen.

Als in het geval van darmparasieten een jong dier in aanraking komt met heel veel van deze beestjes, dan raakt het wel degelijk ziek (bijvoorbeeld bij coccidiose). 

Anders gezegd: een geringe besmettingsdruk is goed voor de opbouw van de weerstand, maar een grote besmettingsdruk is zeer ongewenst want dat leidt tot ernstige gezondheidsklachten of zelfs tot sterfte.

In de wereld van onderzoek en ontwikkeling van diervoeders wordt de laatste jaren volop aandacht besteed aan de gezondheidseffecten van diverse kruiden, plantenextracten en

andere essentiële oliën. Zo zijn er stoffen ontdekt die bijvoorbeeld op natuurlijke wijze de gezondheid en de weerstand van de darmwand kan ondersteunen bij aanwezigheid van

darmparasieten inclusief coccidiën. Deze nieuwe inzichten zijn doorontwikkeld, getest en tot concrete en goed toepasbare mengsels in diervoeders gemaakt.

 

In opfokvoeders van Kasper Faunafood worden deze kruidenextracten ingezet om de gezondheid van de darm op een natuurlijke wijze te ondersteunen. Hiermee wordt de groei en de ontwikkeling van uw kostbare kuikens positief beïnvloed en kunnen uw dieren uitgroeien tot prachtige, robuuste en gezonde volwassen exemplaren.

 

Kasper Faunafood voeders met Kruidenextract CA:

Kuiken Opfokmeel 1 

Gallus Superstart Opfokkruimel

Kuiken Opfokkruimel 1 

Gallus 1 Opfokmeel

Kuiken Opfokmeel 2 

Gallus 2 Opfokkorrel

Kuiken Opfokkorrel 2 

Kalkoen Opfokkruimel 1

Vleeskuikenkorrel 

Kalkoen Opfokkorrel 2

 

De toevoeging van een coccidiostaticum in deze voeders is hiermee komen te vervallen.

(bron Kasper Faunafood)