De Imme Vitamine-A 100gr

€ 8,85

Vitamine A is van essentieel belang, zeker voor de recessieve vogels. 

Ook voor het kweken met lichtblauwe vogels bevelen wij het gebruik van vitamine A aan.

Een absoluut of relatief tekort aan vitamine A levert de volgende beelden op:

Verminderde weerstand tegen infecties doordat het darmslijmvlies is aangetast.

Bij pas uitgekomen jongen zal na 1 week sterfte optreden. De overlevende vogels groeien traag, vertonen een ruig verenkleed en kunnen zich moeilijk verplaatsen. Ook zullen ze erg hangerig zijn.

Bij (post) duiven uit zich het tekort aan witte stippen in mond en krop, iets dat overigens vaak voorkomt.

Aantasting van de huid (epitheel), slijmvliezen van de snavel, keelholte, slokdarm, ademhalingswegen en urinewegen.

Bij oudere vogels heeft een tekort aan vitamine A in samengaan met vitamine E als resultaat absolute steriliteit bij de mannen.

Bovenstaande symptomen kan men tegengaan door de vogels structureel te voorzien van vitamine A.

Overdosering komt sporadisch voor, dit is herkenbaar aan o.a. het verbleken van het verenkleed.

 

Vitamine A van de Imme kan zowel aan het voer als aan het drinkwater verstrekt worden. Geadviseerd wordt om 1 maatschepje vitamine A op te lossen in 1 liter drinkwater of te mengen in 5 kg eivoer.